Grupa inwestorów, akcjonariuszy Spółki TELGAM S.A.