1. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. realizowało w latach 2014-2015 r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Projekt pt „ Sieć NGA w Gminie Jasło” w ramach Działania II.1. ,,Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W ramach realizacji projektu zostało wybudowanych 39 km światłowodów, a także zostało podłączonych do sieci 150 użytkowników końcowych na terenie miejscowości Kowalowy, Sobniów, Jareniówka.

Całkowita wartość projektu brutto opiewała na 901.283,74 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się wsparciem związanych z realizacją projektu wynosiła 731.930,00 zł z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 512 351,00 zł co stanowiło 70% wydatków kwalifikujących się do wsparcia.

     2.  Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. realizowało w latach 2014-2015 r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju   Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Projekt pt „”Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie jasielskim” w ramach Działania II.1. ,,Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W ramach realizacji projektu zostało wybudowanych 206,4 km światłowodów, a także zostało podłączonych do sieci 562 użytkowników końcowych na terenie miejscowości  Skołyszyn, Opacie, Bączal Dolny, Trzcinica, Żółków, Niegłowice.

Całkowita wartość projektu brutto opiewała na 7 911 966,70 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się wsparciem związanych z realizacją projektu wynosiła 6 432 493,25 zł z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 4 502 745,27 zł co stanowiło 70% wydatków kwalifikujących się do wsparcia.