W związku z dynamicznym rozwojem Sieci Telgam zapraszamy do składania ofert na współpracę w zakresie wykonawstwa budowy linii światłowodowych na obszarze Powiatu Jasielskiego.- Gmina Jasło

Oferty mogą składać firmy, przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne.

Prace wykonawcze polegają na realizacji przyłączy światłowodowych  do domów jednorodzinnych, wieszaniu kabli na podbudowie słupowej zgodnie z przedstawionym przez TELGAM projektem technicznym.

Oferty proszę składać na adres:  biuro@telgam.pl