Pogrupowane informacje o przydatnych dokumentach.
Regulaminy, wzory umów, instrukcje. Regulaminy usług i pakietów.

REGULAMINY

Regulamin Promocja Wiosenna bez Limitów

Regulamin Świateczno Noworoczny telefonia komórkowa

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych na czas nieokreślony
Regulamin promocji telefonicznej Standard i Firma
Regulamin Promocji Internet Światłowodowy FTTB
Regulamin Promocj Święta bez Limitu
Regulamin usługi telewizja cyfrowa TELGAM
Regulamin usługi Komórka bez ograniczeń
Regulamin promocji Internet Światłowodowy GPON
Regulamin promocji Internet Światłowodowy GPON2

CENNIKI
Cennik usług dodatkowych, Komórka bez limitu

ZAKOŃCZONE PROMOCJE

Regulamin promocji Internet Światłowodowy – wygasły 31.05.2013
Regulamin Promocji Internet SpeedNet – wygasły 03.12.2013