Działalność Spółki:

Sieć TELGAM to internet światłowodowy FTTH, telefonia komórkowa, telewizja Ultra HD 4K, telefonia domowa, pakiety. Posiadamy sieć światłowodową FTTH obejmującą ponad 1000 km fizycznych tras z wykorzystaniem własnych kanałów oraz podbudowy słupów energetycznych. Naszą sieć światłowodów budujemy od ponad 10 lat, dzięki czemu docieramy do większości miejscowości powiatu jasielskiego. W zasięgu naszych światłowodów jest kilkanaście tysięcy domostw. Usługi komórkowe i internet mobilny świadczymy na bazie modelu MVNO wykorzystując nadajniki największych operatorów komórkowych. Spółka jest właścicielem marki Telgam Mobile.

Ofertę kierujemy do odbiorców indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji. Obejmuje ona całą gamę usług telekomunikacyjnych: internet, telefonię komórkową, telewizję, łącza cyfrowe, światłowody, telefonię IP, zarządzanie i budowę sieci komputerowych oraz profesjonalne i fachowe doradztwo w ww. zakresie. W ofercie posiadamy również urządzenia  tj. telefony komórkowe,  centrale, serwery, komputery, routery etc.

Spółka dostosowuje swoją ofertę do potrzeb, wymagań i możliwości swoich klientów.

Historia Spółki:

Zawiązanie Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Sp z o.o nastąpiło w 1996 r., jednak nasza działalność w branży telekomunikacyjnej na terenie Podkarpacia trwa nieprzerwanie już od ponad pół wieku. Nasze początki w dziedzinie telekomunikacji sięgają lat 50-tych XX wieku, gdy zaczęliśmy budować sieci telekomunikacyjne jako Wydział Łączności jednej z firm Centralnego Okręgu Przemysłowego. Posiadamy jeden z pierwszych wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych nr 37.

W 2012 r.  zmieniliśmy formę organizacyjną na Spółkę Akcyjną.  Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. od 18 czerwca 2013 r.  jest Spółką Publiczną notowaną na alternatywnym rynku Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect  (skrót TLG).

Nasze Zasady:

Wielką wagę przywiązujemy do jakości swoich usług i stopnia zadowolenia klienta, o czym świadczy certyfikat ISO 9001:2000. Równie ważna jest dla nas przejrzystość oraz stosowanie zasad etycznego prowadzenia biznesu, dlatego współpracujemy ze sprawdzonymi firmami o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Staramy się też działać na rzecz środowiska, w którym prowadzimy działalność między innymi poprzez nieodpłatne dostarczanie Internetu do szkół i domów pomocy społecznej oraz daleko idącą pomoc w budowie szkolnych sieci informatycznych. Dodatkowo wspomogliśmy finansowo wiele lokalnych imprez, wydarzeń, organizacji społecznych i kościelnych.

Podziękowania dla Telgam

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. 

ul. Mickiewicza 148 A ,38-200 Jasło

tel: +48 13 491 5000

KRS: 0000419551; NIP: 685-165-69-79; REGON: 370343408

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Kapitał zakładowy 2 860 000 zł opłacony w całości