Działalność Spółki:

Sieć TELGAM to internet światłowodowy FTTH, telefonia komórkowa, telewizji Ultra HD 4K, telefonia domowa, pakiety. Posiadamy sieć światłowodową FTTH obejmującą ponad 1000 km fizycznych tras z wykorzystaniem własnych kanałów oraz podbudowy słupów energetycznych. Naszą sieć światłowodów budujemy od ponad 10 lat, dzięki czemu docieramy do większości miejscowości powiatu jasielskiego. W zasięgu naszych światłowodów jest kilkanaście tysięcy domostw. Usługi komórkowe i internet mobilny świadczymy na bazie modelu MVNO wykorzystując nadajniki największych operatorów komórkowych. Spółka jest właścicielem marki Telgam Mobile.

Ofertę kierujemy do odbiorców indywidualnych , przedsiębiorstw i instytucji. Obejmuje ona całą gamę usług telekomunikacyjnych: internet, telefonię komórkową, telewizję, łącza cyfrowe, światłowody, telefonię IP, zarządzanie i budowę sieci komputerowych oraz profesjonalne i fachowe doradztwo w ww. zakresie. W ofercie posiadamy również urządzenia  tj. telefony komórkowe,  centrale, serwery, komputery, routery etc.

Spółka dostosowuje swoją ofertę do potrzeb, wymagań i możliwości swoich klientów.

Historia Spółki:

Zawiązanie Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Sp z o.o nastąpiło w 1996 r., jednak nasza działalność w branży telekomunikacyjnej na terenie Podkarpacia trwa nieprzerwanie już od ponad pół wieku. Nasze początki w dziedzinie telekomunikacji sięgają lat 50-tych XX wieku, gdy zaczęliśmy budować sieci telekomunikacyjne jako Wydział Łączności jednej z firm Centralnego Okręgu Przemysłowego. Posiadamy jeden z pierwszych wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych nr 37.

W 2012r.  zmieniliśmy formę organizacyjną na Spółkę Akcyjną.  Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. od 18 czerwca 2013r.  jest Spółką Publiczną notowaną na alternatywnym rynku Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect  (skrót TLG).

Nasze Zasady:

Wielką wagę przywiązujemy do jakości swoich usług i stopnia zadowolenia klienta o czym świadczy certyfikat ISO 9001:2000, równie ważna jest dla nas przejrzystość oraz stosowanie zasad etycznego prowadzenia biznesu. Dlatego współpracujemy ze sprawdzonymi firmami o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Staramy się też działać na rzecz środowiska, w którym prowadzimy działalność między innymi poprzez nieodpłatne dostarczanie Internetu do szkół i domów pomocy społecznej oraz daleko idącą pomoc w budowie szkolnych sieci informatycznych. Dodatkowo wspomogliśmy finansowo wiele lokalnych imprez, wydarzeń, organizacji społecznych i kościelnych.

Podziękowania dla Telgam

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. 

ul. Mickiewicza 148 A ,38-200 Jasło

tel: +48 13 491 5000

KRS: 0000419551; NIP: 685-165-69-79; REGON: 370343408

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Kapitał zakładowy 2 860 000 zł opłacony w całości