Informujemy, że od dnia 21 grudnia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. W związku z w/w zmianą przepisów prawa Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. zmienia warunki Regulaminu świadczenia usług telefonicznych przez Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A., Regulaminu świadczenia usług internetowych przez Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telewizji Cyfrowej przez Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. mając na celu dostosowanie postanowień w/w Regulaminów do nowelizowanej ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Szczegóły w linku poniżej.

https://www.telgam.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zmiana-regulaminu-21.12.2020-r..pdf