Informacja dla Operatorów.

Zasady i warunki świadczenia usługi zakończenia połączenia w sieci stacjonarnej Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. opisuje dokument: Informacja w sprawie warunków dostępu telekomunikacyjnego do sieci Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. w zakresie usług zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM  S.A.

Informacja stanowi wykonanie obowiązku nałożonego Decyzją Prezesa UKE z dnia 11 grudnia 2019 roku (sygn. DHRT.SMP.6040.79.2018.73).

 

Informacja w sprawie warunków dostępu telekomunikacyjnego do sieci Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. w zakresie usług zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM  S.A.