Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

W celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług, a także dotrzymania zapisów zawartych w umowach i regulaminach, publikujemy dla Państwa aktualne wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Pozwalają na one ocenić funkcjonowanie naszej sieci jak i wskazać elementy które wymagają natychmiastowej poprawy aby sieć funkcjonowała bez zarzutu. Z wielką przyjemnością stwierdzamy, że pracownicy TELGAM S.A. dokładają wszelkich starań aby praca i rozrywka w naszej sieci była cały czas dostępna.

Wskaźnik jakości usług – 2022 r.

 LP  WSKAŹNIK  WARTOŚĆ
 1.  Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci  do 9 dni
 2.  Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich  4,31
 3.  Średni czas usunięcia uszkodzenia  1,1 dnia
 4.  Średnia ilość reklamacji  0,31%
 5.  Średni czas rozpatrzenia reklamacji  do 8 dni

Wskaźnik jakości usług – 2021 r.

 LP  WSKAŹNIK  WARTOŚĆ
 1.  Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci  do 9 dni
 2.  Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich  4,32
 3.  Średni czas usunięcia uszkodzenia  1,1 dnia
 4.  Średnia ilość reklamacji  0,31%
 5.  Średni czas rozpatrzenia reklamacji  do 8 dni

Wskaźnik jakości usług – 2020 r.

 LP  WSKAŹNIK  WARTOŚĆ
 1.  Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci  do 8 dni
 2.  Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich  4,40
 3.  Średni czas usunięcia uszkodzenia  1,2 dnia
 4.  Średnia ilość reklamacji  0,32%
 5.  Średni czas rozpatrzenia reklamacji  do 9 dni

Wskaźnik jakości usług – 2019 r.

 LP  WSKAŹNIK  WARTOŚĆ
 1.  Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci  do 8 dni
 2.  Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich  4,60
 3.  Średni czas usunięcia uszkodzenia  1,6 dnia
 4.  Średnia ilość reklamacji  0,37%
 5.  Średni czas rozpatrzenia reklamacji  do 11 dni

Wskaźnik jakości usług – 2018 r.

 LP  WSKAŹNIK  WARTOŚĆ
 1.  Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci  do 9 dni
 2.  Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich  4,80
 3.  Średni czas usunięcia uszkodzenia  1,8 dnia
 4.  Średnia ilość reklamacji  0,39%
 5.  Średni czas rozpatrzenia reklamacji  do 13 dni

Wskaźnik jakości usług – 2017 r.

 LP  WSKAŹNIK  WARTOŚĆ
 1.  Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci  do 8 dni
 2.  Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich  4,11
 3.  Średni czas usunięcia uszkodzenia  1,3 dnia
 4.  Średnia ilość reklamacji  0,37%
 5.  Średni czas rozpatrzenia reklamacji  do 12 dni

Wskaźnik jakości usług – 2016 r.

 LP  WSKAŹNIK  WARTOŚĆ
 1.  Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci  do 5 dni
 2.  Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich  4,21
 3.  Średni czas usunięcia uszkodzenia  1,2 dnia
 4.  Średnia ilość reklamacji  0,35%
 5.  Średni czas rozpatrzenia reklamacji  do 13 dni

Wskaźnik jakości usług – 2015 r.

 LP  WSKAŹNIK  WARTOŚĆ
 1.  Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci  do 6 dni
 2.  Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich  4,50
 3.  Średni czas usunięcia uszkodzenia  1,7 dnia
 4.  Średnia ilość reklamacji  0,38%
 5.  Średni czas rozpatrzenia reklamacji  do 14 dni