Pragniemy poinformować, że od dnia 15 maja 2019 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. w zakresie regulacji stawek detalicznych za połączenia telefoniczne wewnątrz Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Geograficznego, ulega zmianie opłata za połączenie i wiadomości SMS wewnątrz unijne (międzynarodowe).

W związku z tym, w obowiązujących Państwa Cennikach wprowadzamy poniższe stawki:

  • za połączenie głosowe z Polski do Strefy Euro1 zł brutto

  • za wiadomość SMS wysłaną z Polski do Strefy Euro – 31 groszy brutto

Na naszej stronie internetowej www.telgam.pl znajdą Państwo obowiązujące Cenniki.

Zgodnie z prawem w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do dnia 15 maja 2019 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem 134915000 lub na adres e-mail: biuro@telgam.pl.