Informujemy, że od 1 stycznia 2020 wprowadzamy zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej.

1. Obniżamy opłaty:

a) naliczane po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w UE. Nowa cena to 0,01844224zł za 1 MB (18,88 zł za 1 GB tj. 1024 MB),

b) za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01844224 zł za 1 MB (18,88zł za 1 GB tj. 1024 MB),

c) za wiadomość MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, którą stosujemy na podstawie Polityki uczciwego korzystania. Nowa cena to 0,01 zł za wiadomość.

2. Zwiększamy Limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.

3. Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów prawa. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta :

 (+48) 13 491 5000 | (+48) 57 97 00000 | email: biuro@telgam.pl