AkcjonariuszLiczba Akcji% AkcjiLiczba Głosów % Głosów
Aleksander Stojek14 400 000
50,36 %14 400 00050,36 %
Katarzyna Stojek4 002 00013,99 %4 002 00013,99 %
Krzysztof Klepadło 2 930 001  10,24%2 930 001  10,24 %
Pozostali7 267 99925,41 % 7 267 999  25,41 %
Razem28 600 000100 %28 600 000    100 %

Stan na 14.12.2018r.