AkcjonariuszLiczba Akcji% AkcjiLiczba Głosów % Głosów
Aleksander Stojek17 210 000
50,97 %17 210 00050,97 %
Katarzyna Stojek3 000 0008,89 %3 000 0008,89 %
Krzysztof Klepadło 2 930 001  8,67%2 930 001  8,67 %
Pozostali10 615 00031,47 %10 615 000  31,47 %
Razem33 750 000100 %33 750 000    100 %

Stan na czerwiec 2023r.