Akcjonariusz Liczba Akcji % Akcji Liczba Głosów  % Głosów
Aleksander Stojek 14 400 000
50,36 % 14 400 000 50,36 %
Katarzyna Stojek 4 002 000 13,99 % 4 002 000 13,99 %
Krzysztof Klepadło  2 930 001   10,24% 2 930 001   10,24 %
Pozostali 7 267 999 25,41 %  7 267 999   25,41 %
Razem 28 600 000 100 % 28 600 000     100 %

Stan na 14.12.2018r.