AkcjonariuszLiczba Akcji% AkcjiLiczba Głosów % Głosów
Aleksander Stojek15 421 000
53,92 %15 421 00053,92 %
Katarzyna Stojek4 012 00014,03 %4 012 00014,03 %
Krzysztof Klepadło 2 930 001  10,24%2 930 001  10,24 %
Pozostali6 236 99921,81 %6 236 999  21,81 %
Razem28 600 000100 %28 600 000    100 %

Stan na 29.03.2019r.