Akcjonariusz Liczba Akcji % Akcji Liczba Głosów  % Głosów
Aleksander Stojek 17 210 000
50,97 % 17 210 000 50,97 %
Katarzyna Stojek 3 000 000 8,89 % 3 000 000 8,89 %
Krzysztof Klepadło  2 930 001   8,67% 2 930 001   8,67 %
Pozostali 10 615 000 31,47 % 10 615 000   31,47 %
Razem 33 750 000 100 % 33 750 000     100 %

Stan na czerwiec 2023r.