Spółka aktualnie pracuje nad nową strategią na lata 2024-2027

Strategia Spółki na lata 2020-2023 zakłada jej rozwój opierający się na 3 zasadniczych filarach:

  1. Rozwój sieci światłowodowej w ramach istniejącej infrastruktury oraz akwizycji infrastruktury światłowodowej od innych operatorów; rozwój w oparciu o sieć światłowodową usług ultraszybkiego internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej oraz pakietów łączonych.

  2. Rozwój usług mobilnych poprzez oferowanie nielimitowanych usług komórkowych (MVNO), na obszarze całego kraju; rozwój i promocja marki Telgam Mobile.

  3. Rozwój usług fotowoltaicznych poprzez udział w projekcie Karpaty OZE