Aleksander Stojek – Prezes Zarządu

Absolwent – Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka i Zarządzanie oraz Studiów Podyplomowych Telekomunikacja Cyfrowa na Wydziale Elektroniki. Ukończył również Wyższą Szkołę Zarządzania i Finansów we Wrocławiu na Kierunku Zarządzanie i Informatyka oraz Studium Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczął w 1995r. w pionach Grupy TP S.A. (obecnie Orange Polska S.A.), gdzie zajmował kolejno stanowiska Instruktora w Dziale Utrzymania Sieci, Głównego Specjalisty w Pionie Klientów Biznesowych, Kierownika Działu Sprzedaży w Regionie Zachodnim, następnie od 2005r. Kierownika Wydziału Jakości Sieci i Usług w Departamencie Jakości Grupy TP w Warszawie. Był odpowiedzialny za wprowadzenie procesu prewencyjnego utrzymania sieci teletechnicznych oraz paszportyzacji na terenie całego kraju przy współpracy z France Telecom ( Orange ).

Odbył liczne szkolenia w Polsce i za granicą z dziedziny zarządzania, jakości, technologii cyfrowej, usług mobilnych, komunikacji i rynku kapitałowego. Posiada tytuły Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością TUVPOL i Audytora Wiodącego systemu zarządzania jakością ISO 9000:2000 BSI Management Systems – Londyn, Analityka Systemu IGrafx.

Od 2011r. jest głównym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” S.A., przeprowadzając Spółkę przez proces restrukturyzacji, upublicznienia w 2013 r. oraz zapewniając jej długoletni plan rozwoju  poprzez budowę infrastruktury sieci światłowodowej  FTTH i wprowadzenie usług mobilnych.

Kontakt bezpośredni:

inwestor@telgam.pl

+ 48 13 491 66 00

Rada Nadzorcza:

Katarzyna Stojek- Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Eugeniusz Stojek – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Elżbieta Bolach – Członek Rady Nadzorczej

Marlena Jagoda – Członek Rady Nadzorczej

Beata Płonka – Członek Rady Nadzorczej