20.06.2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy