19.06.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy