24.06.2020r. godz. 9.00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy