19.06.2023r. godz: 9:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy