Wszelkie pytania dotyczące działalności spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. prosimy kierować:

inwestor@telgam.pl